Afspraken maken – MCWK – Kerkrade
Kampstraat 45 6466 BR Kerkrade Tel:045-5418455 045-5412113
Header afbeelding

Afspraken maken

U kunt tussen 08.00 en 11:30 uur en tussen 14:00 en 17.00 uur op het algemeen nummer (045-55418455) bellen voor het maken van een afspraak.

Als u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken, is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk belt.

Wij verzoeken u zoveel mogelijk dezelfde huisarts aan te houden. Het kan zijn dat uw huisarts afwezig is, of dat het spreekuur al vol staat. In dat geval kan de assistente, met uw instemming, u bij een andere huisarts een afspraak geven.

Een consult duurt 10 minuten, heeft u meer tijd nodig? Of heeft u meerdere dingen te bespreken, dan vragen wij u om een dubbele afspraak te maken.

Kan de afspraak niet doorgaan? Wilt u dan zo spoedig mogelijk de afspraak afbellen. Wij kunnen die plek aan een andere patiënt geven.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Zij zal u enkele vragen stellen om het spoedeisend karakter van uw Klachten in te schatten.

U verneemt van de assistente tussen welk tijdspad u de huisarts kunt verwachten.

Wij vragen u vóór 10.30 uur te bellen indien u dezelfde dag een visite wenst.

Soms is het noodzakelijk dat u naar de praktijk komt, omdat daar de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.

Huisbezoeken zijn niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Dat heeft als voordeel dat u hiervoor niet naar de praktijk hoeft te komen.

Let op: soms kan het naar aanleiding van een telefonisch consult toch nodig zijn dat u alsnog op een later tijdstip naar de praktijk komt. Dit kunt u dan in onderling overleg met de huisarts bespreken.

de assistente zal aangeven wanneer de huisarts u probeert te bellen. Soms lukt dit echter niet door drukte en wordt u op een later tijdstip die dag gebeld.

Bent u maar beperkt telefonisch bereikbaar? Geef dit dan door aan de assistente. Geef ook uw (nieuwe) telefoonnummer tijdig en juist door.