Praktijkondersteuners somatiek – Medisch Centrum West Kerkrade – Kerkrade
Header afbeelding
Medisch Centrum West Kerkrade
Kampstraat 45 6466 BR
Kerkrade

Praktijkondersteuners somatiek

De taken van de praktijkondersteuner zijn uitgebreider dan die van de assistente.

Zij controleert en begeleidt patienten met chronische ziekten zoals Astma, COPD, Diabetes Mellitus, Hart- en Vaatziekten, die door de huisarts naar haar spreekuur zijn verwezen.

Per jaar ziet zij de patient gemiddeld 3 maal, waarna een afspraak bij de arts volgt of eerder indien de situatie daarom vraagt.

Diabetes

Diabetes, oftewel suikerziekte, zorgt voor een verkeerde stofwisseling van bloedsuiker (glucose) in uw lichaam. Hierdoor is uw bloedsuiker (glucose) vaak te hoog en in een enkel geval te laag.
Dit brengt allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee. Om deze risico’s te verlagen zijn medicatie en een gezond leefpatroon zeer belangrijk.

Onze praktijkondersteuner helpt u hierbij door u adviezen te geven en u in overleg met de huisarts met goede medicijnen te behandelen. Verder controleren zij op gezette tijden of er geen sprake is van schade door Diabetes zoals nierproblemen, oogproblemen, voetproblemen of hart- en vaatproblemen.

Denkt u dat u mogelijk Diabetes heeft, of wilt u dit laten controleren, omdat het in uw familie zit: neemt u dan contact op met de praktijk.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten staat voor zowel mannen als vrouwen in de top-3 van belangrijkste doodsoorzaken. Enkele voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn hartinfarct, beroerte (CVA), TIA of angina pectoris.
Één risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten is erfelijkheid (aanleg). Maar er zijn risicofactoren die wij en u wél kunnen beïnvloeden zoals:

  • Bloeddruk
  • Cholesterol
  • Overgewicht
  • Roken

De praktijkondersteuner kijkt op gezette tijden met u naar uw risico op hart- en vaatziekten en gaat samen met u aan de slag om het risico op deze ziekten te verkleinen.

Zitten hart- en vaatziekten in uw familie of heeft u zelf hart- en vaatziekten en wilt u uw risico in kaart gebracht hebben? Neemt u dan contact op met de praktijk.

Astma

Astma is een aandoening van de luchtwegen (buisjes in de longen). Normaal zijn de luchtwegen wijd genoeg om gemakkelijk in en uit te ademen. Bij astma zijn de luchtwegen van tijd tot tijd vernauwd.
Er kan minder lucht doorheen, het ademen gaat moeilijker en u wordt benauwd.
De vernauwing van de luchtwegen komt doordat ze overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Als reactie op de prikkels trekken de spiertjes rond de luchtwegen samen. Het slijmvlies langs de binnenkant van de luchtwegen raakt ontstoken: het zwelt op en produceert meer slijm. Daardoor worden de luchtwegen nauwer. Astma begint meestal op de kinderleeftijd. Maar het kan ook pas voor het eerst beginnen bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar.
Veel mensen met Astma hebben ook allergieën.

Symptomen van astma zijn: hoesten, slijm in de luchtwegen, benauwdheid en het slecht verdragen van prikkels voor de luchtwegen (sterke geuren/baklucht/parfum etc)

Denkt u dat u mogelijk Astma heeft, of wilt u dit laten controleren: neemt u dan contact op met de praktijk.

COPD

COPD is een afkorting voor het Engelse “Chronic Obstructive Pulmonary Disease”. In het Nederlands betekent dit: Chronische obstructieve longziekte. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

De luchtwegen zijn blijvend vernauwd. Daardoor werken de longen steeds minder goed. U krijgt vaak last van hoesten, benauwdheid en slijm in de luchtwegen. De meest voorkomende oorzaak voor COPD is roken.

De praktijkondersteuner helpt uw Klachten van COPD te verminderen door uw leefstijl te veranderen (stoppen met roken).